POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

En compliment amb el Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, l'informem que aquesta pàgina Web és propietat de Kaptiva ESPORTS, S.L.., a partir d'ara també del Proveïdor, amb domicili a C/Aragó, 2-7 08015, Barcelona, número de telèfon: +34931597266, i el correu electrònic: info@kaptivasports.com.

Kaptiva ESPORTS, S.L.., és responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, regulació (EUA) 2016/679 a partir d'abril 27, 2016 (GDPR) sobre la protecció de dades personals, pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, Llei Orgànica espanyola 15/1999, a partir de desembre 13, Protecció de Dades Personals (LOPD) i Dret 34/2002, com de 11 juliol, de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), ha implantat totes les mesures de seguretat, tant tècnica i organitzativa, establert pel Reial Decret espanyol 1720/2007 desembre 21 (que es desenvolupa la LOPD) garantir i protegir la confidencialitat, integritat, i la disponibilitat de les dades introduïdes.

A l'efecte del que disposa la LOPD,Kaptiva ESPORTS, S.L..l'informa de que la informació que ens està proporcionant voluntàriament seran incorporades als nostres sistemes d'informació per tal de dur a terme els procediments comercials i administratives necessàries amb els usuaris del lloc web. Les operacions previstes per ser portat a terme són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informació sol·licitada per l'usuari; dur a terme la prestació de serveis i / o productes contractats o subscrit per l'usuari; dur a terme totes aquelles activitats de Kaptiva ESPORTS, S.L..es descriu en aquest avís legal, i enviar el butlletí de notícies lloc web.

El signant garanteix la veracitat de les dades facilitades i es compromet la necessitat de comunicar qualsevol canvi que pugui ocórrer en elles.

el Proveïdor, marcat per un asterisc (*) en les corresponents caixes de la forma de contacte, informa a l'usuari d'aquestes obligacions, indicant les dades del que és necessari. En indicar i introduir les dades, l'usuari atorga consentiment inequívoc a Kaptiva ESPORTS, S.L..per procedir amb el processament d'aquestes dades proporcionades per als fins esmentats anteriorment.

El no proporcionar les dades o la manca d'acceptació d'aquesta política de protecció de dades personals sol·licitades vol dir que és impossible per a subscriure, registre, o rebre informació sobre els productes i serveis del proveïdor.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el proveïdor està complint amb totes les disposicions de la LOPD GDPR reglaments i per al tractament de les dades personals en la seva responsabilitat, notablement amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD ia l'article 4 de la LOPD, pel qual es tracten d'una legítima, de manera lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequada, pertinent, i es limita al que és necessari en relació amb els fins per als quals es tracten.

El responsable del fitxer garanteix que ha implementat polítiques tècniques i de gestió adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels usuaris.

D'acord amb aquestes regulacions, llavors, l'informem que vostè té dret a sol·licitar accés, rectificació, portabilitat, i cancel·lació de les seves dades i la limitació i l'oposició al seu tractament per contacte d'una C/Aragó, 2-7 08015, Barcelona, enviant un correu electrònic a info@kaptivasports.com., indicant com Assumpte: “LOPD, drets ARCO”, i adjuntant una fotocòpia del seu DNI o qualsevol identificació legal similar, com s'indica per la llei. Vostè té el dret de retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la legalitat del tractament dut a terme abans de la retirada del consentiment. Vostè també té dret a presentar una reclamació a l'autoritat de control si vostè creu que els seus drets han estat violats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I TRANSFERÈNCIA DE DADES A TERCERS

La informació que proporcioni serà tractada de manera confidencial. El proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i de tots els nivells de protecció necessàries per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament, o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. igualment, Així mateix es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, local, i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

Kaptiva ESPORTS, S.L..no va a transferir dades personals a tercers, excepte per obligació legal. malgrat això, en el cas de ser transferit a un tercer, informació es va obtenir abans per l'usuari que sol·licita el consentiment exprés perquè aquesta cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com aquells que intervenen en qualsevol fase del tractament, i / o les entitats a les quals se'ls ha notificat, -en qualsevol cas, sempre amb la corresponent autorització atorgada pel per l'usuari, estan obligats a guardar el secret professional, l'adopció de nivells de protecció, així com les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals, evitant, tan lluny com sigui possible, accés no autoritzat, modificacions il·legals, sostraccions i / o la pèrdua de dades, per tal de garantir el corresponent nivell de seguretat dels arxius dels proveïdors, segons la naturalesa i la sensibilitat de les dades proporcionades pels usuaris d'aquest Lloc Web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions relatives a la protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per Kaptiva ESPORTS, S.L..en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que es publiquen al lloc web són propietat de Kaptiva ESPORTS, S.L.., incloent els de menors, dels quals, per tal d'obtenir aquests, consentiment previ s'ha obtingut dels pares, tutors, o representants legals de la signatura dels formularis posats a tal efecte pels centres en què els menors d'edat són part de. malgrat això, els pares, guardians, o representants dels menors d'edat, com a posseïdors legals de l'exercici de drets dels menors abans esmentats, i sempre que proporciona una sol·licitud formal prèvia per escrit, pot indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostra en una forma pixelada.

Exactitud i veracitat de DADES

L'usuari és l'únic responsable de l'exactitud i veracitat de les dades enviades a Kaptiva ESPORTS, S.L.., exonerant al Proveïdor de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i són considerats responsables, en qualsevol cas, pel que fa a l'exactitud, validesa, i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir les dades facilitades degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT Weblinks

Kaptiva ESPORTS, S.L..es reserva el dret a actualitzar, modificar, o eliminar la informació continguda en el lloc web, i pot fins i tot limitar o denegar l'accés a la informació.

Kaptiva ESPORTS, S.L..no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers als quals es pugui accedir a través dels enllaços de qualsevol edat web sigui propietat del proveïdor.

Les presències d'enllaços són només per a fins informatius i en cap cas tampoc implica cap suggeriment, invitació, o reconeixement pel que fa a ells.

PUBLICACIÓ TESTIMONI

En el cas que l'usuari vol publicar la seva opinió sobre el web, l'informem que la informació proporcionada serà avaluada per atendre els suggeriments proposats, experiències, o opinions respecte als productes i / o serveis amb la finalitat de ser publicats al lloc web en compliment d'ajudar a altres usuaris. Les dades es mantindran sempre que hi hagi un interès mutu per mantenir fins al final de l'acord i, quan ja no és necessari a tal fi, es pot suprimir amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudònims de les dades o la destrucció total de les dades. Els testimonis seran publicats a la nostra pàgina web. Les úniques dades personals que es publicarà en el que respecta a l'autor testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Kaptiva ESPORTS, S.L..es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREU COMERCIAL

Kaptiva ESPORTS, S.L..es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

D'acord amb la LSSICE, Kaptiva ESPORTS, S.L..no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics comercials que no hagin estat sol·licitades o autoritzades prèviament per l'usuari. conseqüentment, en cada un dels formularis de la pàgina web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre els nostres butlletins e-mails, independentment de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre Kaptiva ESPORTS, S.L..amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan subjectes a la legislació espanyola i la jurisdicció a la qual les parts es sotmeten expressament, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats de Barcelona.

deixa una resposta

Translation